Ordmoln

Kompatibilitet med digitala format

Genom sin flerlagersarkitektur är AgentWay® kompatibel med de flesta verksamhets- och affärssystem. Programvaran har en rad sätt att hämta information antingen via systemens egna gränssnitt och API:er, via exporterad data eller rapporter eller genom direktintegration mot databaser för att extrahera lagrade informationen. Systemet kan ta in data från proprietära filer eller exempelvis från XML, XBRL, externa rapportfiler och system och från textformat från både UNC- och FTP-källor. De databaser AgentWay® i dagsläget kan hantera innefattar bland annat MS SQL, Oracle SQL, MySQL, Pervasive, PostgreSQL. Systemet integrerar vidare fullt ut med Microsoft BizTalk och analyssystem såsom BizView och QlickView både som källor och som målplattform.

Kompatibilitet och anpassning av AgentWay®s till befintliga, förändrade eller nya datakällor kontrolleras och initieras med parameterstyrning baserat på tabeller, script och lagrade procedurer. Denna flexibilitet och anpassningsbarhet avseende AgentWay®s arkitektur gör att vi kan hantera såväl datapumparna som datainsamlingsklienterna efter en ständigt växande flora av nya fil och dataformat, databassystem och systemkällor. AgentWay® samt de klienter som samlar in och felhanterar data parameterstyrs vanligen från Microsoft SQL Server men andra databasservrar går lika bra.