Mer analys och beslutsfattande för pengarna.

AgentWay® är en extremt flexibel datapump och integrationsmotor med kapacitet att integrera en mängd olika databaser, filer, eller andra källor, via agenter placerade nära datakällan. Arkitekturen bygger på en databas; exempelvis Microsoft SQL Server där instruktioner för AgentWay®s integrationsmotor byggs upp. AgentWay®s agenter samlar sedan in, felhanterar och levererar data till en centraliserad databas tillsammans med en leveransrapport. Denna flerlagerarkitekturen innefattar ett bottenlager som innehåller så mycket data och detaljer som är rimligt att dra ifrån de underliggande systemen och utifrån dessa skapas sedan vyer i datalagret med hjälp av SQL, lagrade procedurer och scripts. Rapporter och analysdata genereras utifrån datalagrets vyer antingen som indata till befintliga analys och rapportsystem tex BizView eller QlickView, alternativt presenteras som Excel-filer eller som datakuber tillgängliga från Excel.

Flerlagersarkitekturen innebär utökade möjligheter att genom vyer hantera information från olika system med olika granularitet (exempelvis minuter, timmar, dagar) där samkörning av data kan kräva gemensam granularitet. Grundtanken är att aggregeringar och specialiseringar av data bör hanteras noggrant då godtycklig nivå leder till att informationen kan förlora sin betydelse.

Genvägen till effektiva datalager

Med AgentWay® bygger vi effektiva datalager och rapportverktyg som ger rätt data för väl underbyggda beslut i moderna verksamheter. En genväg till smarta datalager för mer analys och beslutsfattande för pengarna!

  • Konsolidering av data från multipla datakällor, databaser, filer & affärssystem
  • Styr datainsamling & felhantering från central databas via lokala agenter.
  • Staging, felrättning, granularitet och validering till valfritt datalager eller analyssystem.
  • Full integration med Microsoft BizTalk som datakälla och/eller målplattform.
  • Stöd för dataanalys via BizView eller QlickView.