agentway mining conceptual

Analysera och samkör affärs- och verksamhetssystem med effektiva datalager

Lägger ni ner tid på att föra över information mellan olika affärssystem? Har ni många dotterbolag som ni behöver korrekt information ifrån? Har ni flera tidsrapporteringssystem som ska samköras med löne- eller faktureringssystemen? Hur mycket tid lägger ni på detta… egentligen? En timme om dagen per anställd, per bolag, per kostnadsställe summerar snabbt till stora kostnader. Kostnader för rapporter, variationen av individuella rapporter som inte är jämförbara och segdragenheten kring rapportering i tider av problem påverkar såväl kvalitet i data som möjligheten att fatta snabba beslut ifrån korrekt och jämförbar information. Varför inte låta ett datalager med AgentWay® Mining som grund ge er förutsättningar att direkt analysera och få status på dagsaktuell information.

AgentWay® Mining, är en sofistikerad infrastruktur för datalagerhantering som extraherar, bearbetar, sammanställer och felhanterar data från ett eller flera affärs- eller verksamhetssystem och skickar informationen på ett säkert, krypterat, sätt in i ett datalager. Datalagret kan genom AgentWay® Mining leverera information till Microsoft BI, BizView och Qlickview som målplattform. Dessutom kan dessa verktyg användas som källor för både analys, felhantering eller som integrationsplattformar. AgentWay® Mining har fullt stöd för såväl Microsoft Biztalk som de flesta databashanterare såväl som filer från FTP och UNC-källor.

AgentWay® Mining kräver konfiguration och anpassning till de affärs- och verksamhetssystem som ska stödjas. Tillsammans definierar vi ett antal nyckeltal och hur talen ska räknas ut. Därefter konfigureras AgentWay® Mining för respektive affärs- och verksamhetssystem för att hämta ut och sammanställa informationen. Delvis används affärssystemens egna beräkningsresurser för sammanställningen, men beräkningarna genomföras vanligen som ett AgentWay® Mining-koordinerat samarbete mellan system. Nyckeltalen skickas sedan krypterade till datalagret, eller direkt till önskat/önskade rapport och analyssystem.